top of page

יציאה מאיזור הנוחות שלך

אחד הדברים שלמדתי בשנתיים שאני ה ׳חברה שיודעת׳ ומה שמבדיל את העסק הזה מהעסק הקודם שלי, הוא יציאה מאיזור הנוחות.